Para convertirse en socio o socia colaboradora de Coop57 débese encher un formulario para solicitar a alta:

Formulario de alta como socio o socia colaboradora

Unha vez recibido o formulario e feito o pago, enviarémoslle o contrato ao seu domicilio.

Tamén se pode solicitar o alta por correo electrónico ou dirixíndose, fisicamente, ás sedes de Coop57. Para consultar os datos de contacto ir aquí.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
12