Para fortalecer a solidez financeira das entidades socias

Produto para financiar o desembolso das achegas ao capital social dos socios e socias de cooperativas e sociedades laborais, co obxectivo de aumentar os seus fondos propios.

Importe e prazos para a operación:

 • Importe mínimo: 2.000 euros.
 • Importe máximo: 10.000 euros
 • Prazo devolución: máximo 5 anos.
 • Posibilidade de reembolso anticipado.
 • Sen posibilidade de carencia.

Custo financeiro e Comisións:

 • 3,60% anual.
 • Sen comisións de apertura nin estudo.
 • Sen penalizacións para amortización anticipada nin outros tipos de gastos.

Outras consideracións:

 • O préstamo concédese á persoa socia que é quen capitaliza a súa entidade
 • Coop57 non financiará o desembolso inicial da achega obrigatoria, esixido por lei para constituír a cooperativa.
 • As achegas financiadas non son esixibles para a persoa socia subscritora, durante a vixencia do préstamo.
 • A persoa/entidade socia e a cooperativa son solidariamente responsables do importe do préstamo e da súa devolución a Coop57.