A función principal de Coop57 é captar recursos económicos da sociedade para ter capacidade de dirixilos cara ao financiamento de proxectos transformadores de economía social e solidaria. A práctica totalidade destes recursos provén de persoas individuais que deciden achegar os seus aforros ao capital social da cooperativa.
 
Isto significa que as persoas individuais poden participar facéndose socia colaboradora e facendo achegas económicas no capital social de Coop57. Os socios e as socias colaboradoras son, basicamente, persoas que cren no proxecto de Coop57 e queren que o seu diñeiro sirvan para financiar proxectos coherentes cos seus criterios éticos e sociais. Ademais da súa achega económica, acúdalas socias colaboradoras poden participar nas asembleas, e elixir ou ser elixidos polos órganos sociais. Tamén reciben información sobre o destino dos seus recursos, aplicando o principio de transparencia.
 
La función principal de Coop57 es captar recursos económicos de la sociedad para tener capacidad de dirigirlos hacia la financiación de proyectos transformadores de economía social y solidaria. La práctica totalidad de estos recursos proviene de personas individuales que deciden aportar sus ahorros al capital social de la cooperativa.
Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
7