Pechando os 25 aniversarios de  Coop57 superamos as 1.000 entidades. O destino fíxonos este agasallo e coincidiu a meta histórica exactamente no momento de finalizar o primeiro cuarto de século da cooperativa.
 
Pero estas cifras non son máis que unha breve forma de plasmar a inmensa tarefa levada a cabo. Miles de persoas que dedicaron miles de horas a crear, definir, facer crecer e consolidar este proxecto que non é de ninguén senón que é de todo o mundo. Un esforzo colectivo para ter ao dispor da economía social, solidaria e transformadora unha ferramenta pensada para axudar a construír unha economía pola vida, unha economía ao servizo das persoas, a contorna e o territorio.
 
O motor deste cambio, o auténtico protagonista da transformación social, son as mil entidades que, día a día, sacan adiante os seus proxectos. Son as organizacións, grupos, colectivos e persoas que traballan para esta transformación social as que inciden para modificar a realidade e mellorar a situación do conxunto da sociedade traballando pola creación de ocupación estable e de calidade. Impulsando proxectos que perseguen a sustentabilidade ambiental e a soberanía alimentaria, tecnolóxica ou enerxética. Traballando para toda forma de inclusión e reforzando tanto a cultura como os espazos de socialización, entre outros.
 
 
 
Os datos do cadro explícannos un pouco como son e que fan as entidades socias. Pódese ver unha predominancia de cooperativas e asociacións, debido a que entre as dúas representan o 84% do total das entidades socias, seguidas de lonxe polas fundacións, as empresas de inserción e algúns proxectos de autónomos.
 
Respecto ao ámbito de actuación, predominan as entidades que se dedican á atención ás persoas e colectivos específicos, onde unha de cada catro entidades socias teñen esta función social que engloba moitísimos campos  importantísimos da acción social, de saúde, de acompañamento, inserción, defensa de dereitos... e moitos, outros moitos. 
 
Tamén nos parece moi positivo contar cun centenar de organizacións dos ámbitos da alimentación, agricultura, gandería e comercio xusto, da cultura transformadora ou de espazos sociais e de representación que axudan a estruturar a economía solidaria e a vertebrar o territorio fomentando a participación e acción comunitaria.
 
25 anos e 1.000 entidades. Un gran punto de partida para este ano de cara a seguir facendo e demostrando que outra economía xa existe e que funciona. Grazas por estar. Onte, hoxe e sempre.
 
Sale en portada general: