Permisos Parentales

La comisión feminista de Coop57 Catalunya ha compartido estas reflexiones sobre los cuidados, la corresponsabilidad y la sostenibilidad de la vida. Concretamente, se explica la medida adoptada por Coop57 de aumentar los permisos parentales a dos meses, más allá de lo que corresponde "por ley".

Estas son sus reflexiones presentes en el último boletín de Coop57 "El valor del uso":

... Ler máis
O VALOR DO USO [Editorial Boletín 30 · Outubro 2016]

[Editorial Boletín 30]

En 2006, antes do estalido da última crise financeira, o Relator Especial de Nacións Unidas polo Dereito a unha Vivenda Adecuada sinalou que os problemas máis importantes para exercer este dereito no Estado español eran a especulación, a corrupción, o acoso inmobiliario, a escaseza de vivenda pública e a...

Ler máis
La experiencia quebequesa de Coop57

Un recorrido por la economía solidaria del Quebec

Quebec, septiembre de 2016

Entre los días 5 y 13 de septiembre, una delegación de Coop57 visitó Quebec, un territorio donde la economía social y solidaria cuenta con un fuerte arraigo. El motivo del viaje fue la participación en el Foro Mundial de la Economía Social (GSEF)...

Ler máis
Coop57 Aragón: ¡10 años llenos de futuro!

Hace unos doce años, impulsados por la Asociación Financiación Solidaria, un grupo de entidades de la economía solidaria zaragozana, andábamos pensando en cómo crear instrumentos que nos diesen servicio común, con el reto....

 

Ler máis
Debater para avanzar

crónica dunha asemblea xeral de Coop57

O pasado sábado 20 de febreiro, unhas 50 persoas reunímonos en Barcelona, na sede de Coop57, para celebrar a asemblea xeral de Coop57, órgano soberano e de máxima representación dos socios e socias da cooperativa. Lembramos que na asemblea xeral asisten aqueles delegados e delegadas escollidas en cada unha das asembleas territoriais. Estes...

Ler máis
Resumo do ano 2015 Resumo do ano 2015

Pechamos o ano 2015 con moitas cousas feitas e vividas. E moitas que fican por facer. Un ano moi intenso na actividade de Coop57. En canto á actividade social e creditícia, as previsións de peche de ano sitúannos ao redor das 700 entidades socias e as 3.500 persoas socias colaboradoras, cun incremento durante o 2015 de perto de 100 novas entidades e unhas 350 persoas....

Ler máis

Páxinas