Al llarg dels anys, s’han articulat diversos mecanismes interns per garantir, el màxim possible, les aportacions dels socis i sòcies:

  • Anualment es doten, el màxim possible, les provisions (aquells diners que reserves per fer front a possibles eventualitats) per a possibles impagats.

  • Destina el 100% dels beneficis a reserves.

  • Es treballen les millors garanties possibles als préstecs concedits per minimitzar els impagaments, des de la implicació col·lectiva i el sosteniment col·lectiu del risc.

  • Exigeix a les entitats que reben finançament que facin aportacions addicionals per nodrir un fons solidari anomenat Fons de Garantia de Préstecs, per fer front a possibles impagaments.

  • Acota el límit màxim de préstec que pot rebre una entitat sòcia i, així, es limita i es distribueix el risc.

  • Transparència i informació: els socis i sòcies podeu conèixer adequadament i en tot moment la situació econòmica de la cooperativa.

Fins a dia d’avui, amb les provisions que cada any s’han anat dotant, s’han pogut absorbir els impagaments que s’han anat succeint. Per tant, la resta de mesures són coixins de seguretat que mai s’han hagut d’utilitzar i que es farien servir, si fes falta, per evitar que les aportacions d’estalvi es veiessin afectades.