Inbertsio maileguak

Finantzaziorako ohiko erreminta. Higiezinetan inbertitzeko maileguak.
Higiezinekin egindako inbertsioak edota proiektuak finantzatzeko kredituak dira. Inbertsioetara eta hobekuntzetara bideratzen dira. Ohiko kreditua da.

Kopuruak eta epeak:

 • Gutxieneko kopurua: 5.000€.
 • Gehienez: 500.000€.
 • Epea: gutxienez urte bat, gehienez 7 urte (10 ezohiko kasuetan).
 • Gabezia kasuak: 3 hilabete, 6 hilabete edo 12 gehienez.
 • Epea baino lehen ordain daitezke.

Baldintzak eta bermeak:

 • Proiektuaren kostu osoaren %20 gutxienez funts propioekin finantzatzea.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Mailegua aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.

Finantza-kostua:

 • %4,90 urteko (2020)

Bestelako kosturik ez

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.

Zirkulatzaile-hitzarmena

Bazkide diren entitateen altxortegi-tentsioak arintzeko
Zirkulatzaile finantzazio-produktuak dira, epe laburreko eragiketak erraztera bideratuak.

Zerbitzuaren epemuga: 18 hilabete banakako eragiketekin (6 hilekoak gehienez, eta 5.000€ko itzulketa gutxienez).

Kopuruak eta epeak:

 • Hitzarmenaren iraupena: 18 hilabete.
 • Batzorde Teknikoak zehaztuko du bazkideko gehienezko ekarpena (ezin du 50.000€koa baino gehiagokoa izan).

Baldintzak eta bermeak:

 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak
 • Xedapen bakoitzaren kopuruaren “berme” zor-agiria.

Kopuruak eta epeak:

 • Eragiketako itzulketa epea: gutxienez hilabete 1, gehienez 6.
 • Kopurua: gutxienez 5.000€ eragiketako.

Itzultzeko baldintzak:

 • Eragiketa bakoitza osorik ordaindu (kapitala eta interesak) dagokion epemugarako.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.

Finantza-kostua:

 • %4,90 urteko (2020)

Bestelako kosturik ez

Gutxieneko kostua eragiketako:

 • 50€/eragiketako.

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.
 • Xedapen bakoitzaren kopuruaren “berme” zor-agiria.

Diru-laguntzak aurreratzea

Administrazio publikoak onartutako diru-laguntzen ordainketa atzeratuz gero erabiltzeko
Koop57ren bazkideak diren entitateei administrazio publikoak onartutako diru-laguntzak aurreratzeko kredituak dira. Diru-laguntza onartuta egon eta ordainketa atzeratzen den kasuetarako.

Eragiketetarako kopuruak eta epeak:

 • Gehienezko kopurua: diru-laguntzaren %90.
 • Itzulketa: diru-laguntza jaso ondoren (gehienez 12 hilabete).
 • Epea bukatu aurretik ordain daiteke.

Baldintzak eta bermeak:

 • Interesen ordainketak: epemugan edo hilabeteka.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.

Kostua:

 • %4,90 urteko (2020)
 • Zenbait kasutan, zorra onartuz gero, kreditu-lagapenetako interes mota berdina aplika daiteke (%3,90 2020)

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.
 • Finantzatu nahi den diru-laguntzaren erresoluzioaren fotokopia.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Eskatutako kopuruaren %50aren mankomunatutako abalak.

Administrazio publikoaren kreditua lagatzea:
Diru-laguntzari uko egitea, Koop57ra bideratuz. Horrela, administrazioak ordainketa egiten duenean, zuzenean Koo57ri ingresatzen dio. Koop57k jasotzean, aurreratutako dirua kentzen dio eta gainontzekoa diru-laguntza jaso duen entitateari ematen dio.

Baldintzak eta bermeak:

 • Administrazio publikoak sinatutako kreditu-lagapena.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Koop57k bost egunetan ordainduko du, gehienez, jasotakoaren eta aurreratutakoaren arteko diferentzia.

Dokumentazio espezifikoa:

 • Administrazio publikoak sinatutako kreditu-lagapena.

Faktura endosua

Administrazio publikoa fakturak ordaintzen atzeratzen bada
Administrazio publikoari zerbitzuak eskaintzeagatik kobratu gabeko fakturetako diru-kopurua aurreratzeko kredituak dira. Betiere, administrazio publikoarekin hitzarmena sinatuta eduki behar da, eta kobratu ez dela frogatu.

Kopuruak eta epeak eragiketako:

 • Gehienezko kopurua: fakturen %90.
 • Itzulketa: faktura kobratu ondoren (12 hilabete gehienez).
 • Aurrez itzuli daiteke.

Baldintzak eta bermeak:

 • Interesen ordainketak: epemugan edo hilabeteka.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.
 • Finantza-kostuak:
 • %4,90 urteko (2020)
 • Zenbait kasutan, zorra onartuz gero, kreditu-lagapenetako interes mota berdina aplika daiteke (%3,90 2020)
 • Bestelako kosturik ez

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.
 • Finantzatu nahi den fakturaren fotokopia.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Eskatutako kopuruaren %50aren mankomunatutako abalak.

Administrazio publikoaren kreditua lagatzea:

Diru-laguntzari uko egitea, Koop57ra bideratuz. Horrela, administrazioak ordainketa egiten duenean, zuzenean Koo57ri ingresatzen dio. Koop57k jasotzean, aurreratutako dirua kentzen dio eta gainontzekoa diru-laguntza jaso duen entitateari ematen dio.

Baldintzak eta bermeak:

 • Administrazio publikoak sinatutako kreditu-lagapena.
 • Eskatu den kopuruaren “berme” zor-agiria.
 • Koop57k bost egunetan ordainduko du, gehienez, jasotakoaren eta aurreratutakoaren arteko diferentzia.

Dokumentazio espezifikoa:

 • Administrazio publikoak sinatutako kreditu-lagapena.

Interkooperazio maileguak

Koop57ren bazkide diren entitateen arteko interkooperazioa sustatzeko pentsatutakoak. Lehentasunezko interes tipoak dituzte

Koop57ren bazkide diren entitateen arteko zerbitzu/produktu salerosketak dira interkooperazio maileguak.

Kopuruak eta epeak eragiketako:

 • Gutxieneko kopurua: 6.000€. Gehienez: 500.000€.
 • Epea: gutxienez urte bat, gehienez 7 urte (10 ezohiko kasuetan).
 • Epea baino lehen ordain daitezke.

Baldintzak eta bermeak:

 • Proiektuaren kostu osoaren %20 gutxienez funts propioekin finantzatzea.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak.
 • Maileguen Bermerako Funtsari ekarpena egitea.

Komisioak:

 • Irekiera/azterketa komisiorik ez.
 • Aurrez itzultzeagatik ez dago zigorrik, ez bestelako gasturik.
 • Finantza-kostuak:
 • %3,90 urteko (2020)
 • Bestelako kosturik ez

Dokumentazioa:

 • Finantzazio beharra frogatzen duen memoria ekonomikoa.
 • Azken 3 urteetako kontuak (edo sozietate zerga).
 • Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Ogasunarekin zorrik ez izatearen ziurtagiria.
 • Kooperatibako Errektore Kontseiluko karguen botereen eta izendapenen kopia.
 • Eskaera akta: “.... egunean elkartuta, .......-k lagunduta... Koop57ri mailegu bat eskatzea onartu du (zergatia, kopurua eta epea)”, lehendakariak eta idazkariak sinatuta.
 • Eskatutako kopuruari dagozkion mankomunatutako abalak eta NA fotokopiak.
 • Kontratua sinatuko duen pertsonaren datuak eta mailegua ingresatzeko kontu korrontearen zenbakia.