As achegas das persoas socias colaboradoras divídense entre a achega mínima obrigatoria (300 euros) e o resto da achega, que ten carácter voluntario.

O prazo das achegas é de tipo indefinido ata que se manifeste o contrario. A achega obrigatoria forma parte dos fondos propios de Coop57 e por tanto non estarán suxeitos a remuneración e a súa devolución debe ser aprobada polo consello reitor. O resto da achega, no caso de que a haxa, forma parte do capital social voluntario e por tanto estará suxeita á remuneración establecida e a súa devolución será de carácter inmediato.

A cantidade da remuneración se que fixa cada ano na Asemblea Xeral de maneira democrática e colectiva.

Para saber a porcentaxe de remuneración vixente, consulta as condicións en nesta páxina.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
7