logo-coop57-sense-lletra-sense-fons.png

Os aforros fanse en forma de achegas ao capital social da cooperativa. Hai unha parte obrigatoria (300 euros) que é a cantidade mínima establecida para estar dada de alta como socia colaboradora de Coop57.

Estes 300 euros deben manterse aforrados mentres formes parte da cooperativa e devólvense se solicitases a baixa. Non se trata de ningunha cota ou gasto. É un saldo mínimo que debes manter aforrado en Coop57 para ter a condición de socia colaboradora de Coop57.

O resto do aforro considérase achega voluntaria. Podes dispor deste diñeiro en calquera momento sen causar baixa. Tamén podes facer novas achegas ou solicitar devolucións cando o desexes. E se o prefires, podes programar achegas periódicas automáticas aos teus aforros. A achega voluntaria está suxeita a remuneración que, anualmente, decide a asemblea xeral de Coop57.

Aforrar en Coop57 non implica ningún gasto nin comisión de mantemento.

Condicións das aportacións

Garantías á túa achega

 Actualmente, somos máis de 5.000 socias colaboradoras!

 

Formulario de alta como socio ou socia colaborador de Coop57