Préstamos de investimento para proxectos relacionados coa enerxía

Son créditos para financiar proxectos e/ou investimentos a longo prazo relacionados coas enerxías renovables, a eficiencia enerxética e, en xeral, con proxectos que fomenten un cambio de modelo enerxético pola sustentabilidade e a democratización na produción, comercialización e consumo da enerxía.

Importe e prazos por operación:

  • Importe máximo de 500.000 euros. Pode ampliarse nos casos en que a cantidade que supere os 500.000 euros estea avalada por unha terceira entidade.
  • Prazo: máximo 10 anos.
  • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
  • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións:

  • Entre 3,45% e 4,45% a determinar segundo o caso
  • Sen comisións de apertura nin estudo.
  • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros gastos.